Tag Archives: Apakah Boleh Tukar Tempat Duduk Di Kereta Api

Apakah Boleh Tukar Tempat Duduk Di Kereta Api

Apakah Boleh Tukar Tempat Duduk Di Kereta Api? Tukar tempat duduk atau kursi kereta api adalah hal yang diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Tukar tempat duduk kereta api harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak berkenan dan merasa dirugikan, maka yang berniat tukar tempat duduk tidak bisa memaksa. Pemesanan… Read More »