Kereta Api Ekonomi New Generation Kereta Api Ekonomi Terbaru PT KAI

Kereta Api Ekonomi New Generation Kereta Api Ekonomi Terbaru PT KAI. Apa itu Kereta Api Ekonomi New Generation dari KAI? Kereta Ekonomi New Generation merupakan kereta api ekonomi terbaru milik PT KAI hasil modifikasi Balai Yasa Manggarai Jakarta. Kereta sama sekali beda dengan kereta api ekonomi terdahulu yaitu kereta ekonomi premium. Dulu Kereta ekonomi itu… Read More »

Cara Naik Kereta Dari Sukabumi ke Garut

Berikut ini kami sampaikan Cara Naik Kereta Dari Sukabumi ke Garut kombinasi naik kereta api dan naik angkot. Karena rel kereta api dari Sukabumi ke Bandung ada yang belum aktif, relnya tersambung tapi belum layak dilalui oleh kereta api penumpang. Kalau dulu sih bisa, karena relnya tidak aktif, maka perlu pengkajian ulang tentang jalur kereta… Read More »

Apakah Boleh Tukar Tempat Duduk Di Kereta Api

Apakah Boleh Tukar Tempat Duduk Di Kereta Api? Tukar tempat duduk atau kursi kereta api adalah hal yang diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Tukar tempat duduk kereta api harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak berkenan dan merasa dirugikan, maka yang berniat tukar tempat duduk tidak bisa memaksa. Pemesanan… Read More »